Trái tim chai cứng

Trái tim chai cứng là trái tim xơ cứng, chúng ta thường gọi là “trái tim sắt đá”. Đó là tình trạng chai lỳ, vô cảm, thậm chí có thể tàn nhẫn. Về tâm linh, đó là trái tim nguội lạnh, khô khan, hầu như mất niềm tin vào Thiên Chúa. Vì thế, người có trái tim chai cứng có thể bất cần đời, sống buông thả,… Tình trạng chai cứng của trái tim thật đáng sợ, nhưng tình trạng chai lỳ của linh hồn còn khủng khiếp hơn!

TraiTimChaiCung

Trái tim chai cứng không chỉ mất liên lạc với Thiên Chúa, mà còn không hy vọng và không hạnh phúc. Đây là các dấu hiệu của trái tim chai cứng.

Không nhận biết Chúa

Đó là dấu hiệu trái tim đã trở nên vô cảm, coi mọi sự chỉ là tất nhiên. Hãy cố gắng thay đổi cách nhìn, mọi thứ không thể theo trật tự nếu không có chủ.

Thiếu niềm tin

Đó là tình trạng trái tim xơ cứng. Hãy xét lại mình, xem chi tiết mọi ngõ ngách trong cuộc đời mình. Hãy cố gắng thể hiện niềm tin vào cuộc sống, đặc biệt là niềm tin vào Thiên Chúa.

Ích kỷ

Đó là một dạng khác của trái tim chai cứng. Những người tránh né người khác, nuốt lời hứa, tìm tư lợi, tham lam,… Hãy cố gắng mở rộng lòng, như tục ngữ nói: “Sống bo bo thì trời co lại, sống xởi lởi thì trời cởi cho”.

Nổi loạn

Chống đối hoặc chỉ trích Chúa, đồng thời cũng chê trách người khác, đó là dấu hiệu trái tim xơ cứng. Hãy cố gắng kiềm chế, và đừng quên “nhân vô thập toàn”.

Biện hộ

Biện hộ cho cách hành xử xấu là dấu hiệu trái tim chai cứng. Biết xin lỗi là dám nhận mình sai, nhờ đó có thể sửa đổi để sống tốt hơn.

Biết mình là điều cần thiết. Biết mình sai thì sửa, biết mình yếu thì cần thầy thuốc, biết mình kém thì phải học hỏi,… Đừng cố chấp! Hãy cầu xin Chúa chữa lành linh hồn và biến đổi trái tim chai cứng của bạn.

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con đang hiện diện trước Tôn Nhan Ngài, xin Ngài bao phủ con. Con xin dâng Ngài cả hồn xác con. Con xin dâng Ngài cả trái tim tan nát của con, xin Ngài thương biến đổi, xin đừng để con bao giờ xa cách Ngài, xin tẩy rửa trái tim con trong Máu Thánh Ngài, và xin mau cứu độ con. Amen.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ beliefnet.com)