Tin vui: 3 thầy phó tế Việt Nam chuẩn bị được tấn phong Linh Mục!

bilde

Trong niềm hân hoan của tình hiệp thông huynh đệ, công đoàn Scalabrini Việt Nam cùng chia sẻ niềm vui với các ứng sinh sắp được lãnh nhận thiên chức linh mục sắp tới:

1.  Thầy Giuse Nguyễn Văn Hoàng

2. Thầy Gioan Trần Văn Thiết

Thánh lễ thụ phong Linh mục sẽ được cử hành vào ngày 30.4.2016 tại Manila-Philippin, và sau đó các tân linh mục sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn tại công đoàn vào ngày 14.5.2016.

Và Thầy Giuse Trần Thiện Nguyễn sẽ được phong chức Linh mục tại Rô-ma vào tháng 7 tới.

Chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng các thầy, xin Thiên Chúa luôn đồng hành với các thầy trong sứ vụ sắp tới.