[Thơ] Thao thức tiếng gọi

1

Biển lòng ta ngàn năm thanh vắng

Nay đứng trên ngọn triều sục sôi

Cơn lốc nào xoáy niềm hy vọng?

Thử thách cả tiếng gọi của Trời.

Quyết chí bước ra đi truyền giáo,

Hay ẩn đời hy sinh âm thầm?

Biết hai đường song song sẽ gặp

Lòng vẫn khắc khoải chẳng an tâm.

Nguyện ước một niềm tin son sắt

Để Trời sai xuống biển lên non

Vui với cảnh màn trời chiếu đất

Túp lều tàn có còn hơn không.

 Paul Quang Hiện