[Thơ] Hoa về

maria

Maria, Mẹ có thấu?

Đất Việt dù xanh tươi

Tháng Năm Hạ nắng cháy

Hoa về đứng lẻ loi.

Mùa hoa về rồi đó

Mà chưa có gì dâng

Cả vườn hoa tươi sắc

Còn chưa ngắt về lòng.

Ai ơi dám xin hỏi,

Dẫu hoa đẹp muôn màu

Tỏa ngàn hương thơm ngát

Lòng Mẹ có hết sầu?

Bao người cứ vội vã

Mùa hoa đến chẳng hay

Chỉ có kẻ khốn cực

Tặng Mẹ chút tình say.

Ai đánh rơi hạt lệ?

Lặn sâu dưới vũng bùn

Giữa miền khô đất cháy

Mọc lên cả đóa hồng.

Nếu mùa hoa tới nữa

Biết ta có còn không?

Hay đã thành nấm cỏ

Nở hoa rộ cánh đồng?

Hoa lòng thơ lặng lẽ

Giữa trời tháng Năm về

Mỗi cánh hoa ngấn lệ

Xin Mẹ nhận đừng chê!

 

                                     (Paul Quang Hiện,

                                               Kính dâng Mẹ, mùa hoa tháng Năm về)