[Thơ] Hoa về

HOA VỀ

II

Tháng Năm hòa bình ơi !

Hoa nay đã về rồi

Hoa ngàn hương sắc đó

Trái tim có bồi hồi ?

Maria muôn thuở !

Mẹ gọi tự bao giờ,

Hoa giấc hồng êm mơ,

Hay trong những hồn thơ ?

Chiên mải mê bao chuyện

Quên Hoa về quyến luyến

Lạc xa cảnh thần tiên

Bên dung nhan Mẹ Hiền.

Hôm nay còn xanh biếc

Ai xa nhớ tình nhà !

Kẻo ngày mai luyến tiếc

Buồn về nhặt cánh Hoa…

Xin khiêm cung nhờ Trời !

Sai mưa Xuân xuống chơi

Bên thềm tình nắng Hạ

Hoa về thắm muôn nơi.

Mẹ ơi, Mẹ còn nhớ,

Nấm mồ năm xưa ấy

Bé nhỏ bên thảm cỏ

Bây giờ Hoa nào thấy ?

Năm nay Hoa mừng lắm !

Ngắm Mẹ hằng nghĩ suy

Ly lệ tình vẫn ướt

Bước hoài vẫn khắc ghi.

Tháng ngày của gian khó

Dâng Mẹ của Mẹ con

Thả hương cầu trong gió

Nương theo muôn ngàn non.

Tháng Năm về tích tắc

Ngàn Hoa vẫn cười tươi

Còn tỏa hương khoe sắc

Nhớ rủ thêm lòng người !

PAUL QUANG HIỆN

(5/2017, Tháng Năm dâng kính Mẹ)