Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục

Vào ngày 6/5 và 7/5 vừa qua, 2 Tân Linh Mục Gioan Trần Văn Thiết và Giuse Nguyễn Văn Hoàng đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn đầu đời linh mục tại giáo xứ quê nhà. Trong niềm vui hân hoan, cộng đoàn Scalabrini VN xin gởi những lời chúc tốt đẹp nhất và hiệp ý cầu nguyện cho Quý cha trong sứ vụ mới.

Sau đây là một vài hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn:

DSCN0309 (Copy)

 

DSCN0311 (Copy)

 

DSCN0313 (Copy)

 

DSCN0315 (Copy)

 

DSCN0317 (Copy)

 

DSCN0323 (Copy)

 

DSCN0329 (Copy)

 

DSCN0330 (Copy)

 

DSCN0331 (Copy)

 

DSCN0338 (Copy)

 

DSCN0353 (Copy)

 

DSCN0357 (Copy)

 

DSCN0361 (Copy)

 

DSCN0367 (Copy)

 

DSCN0374 (Copy)

 

DSCN0379 (Copy)

 

DSCN0388 (Copy)

 

DSCN0408 (Copy)

 

 

 

 

 

 

DSCN0575 (Copy)

 

DSCN0580 (Copy)

 

DSCN0585 (Copy)

 

DSCN0588 (Copy)

 

DSCN0591 (Copy)

 

DSCN0596 (Copy)

 

DSCN0602 (Copy)

 

DSCN0604 (Copy)

 

DSCN0605 (Copy)

 

DSCN0612 (Copy)

 

DSCN0613 (Copy)

 

DSCN0618 (Copy)

 

DSCN0619 (Copy)

DSCN0630 (Copy)

 

DSCN0636 (Copy)

DSCN0640 (Copy)

DSCN0685 (Copy)