NHÌN LÊN THÁNH GIÁ

cross-of-christ

Ngẫm suy thập tự chết treo

Hy sinh mạng sống thân nghèo vì con

Hai tay Chúa đỏ như son

Nương long nhỏ giọt chỉ còn đớn đau

Chân Ngài máu nhuộm một màu

Cứu nhân chuộc tội đời sau hưởng nhờ

Thập tự sao giống chữ tờ

Đôi tay giang rộng chẳng ngờ chữ y

Giê-su hiền hậu nhu mì

Tình yêu tận hiến màng chi xác hèn

Hiến thân chẳng vì lời khen

Quyền cao chức trọng bon chen việc đời

Vì yêu nhập thể nên người

Đồng lao cộng khổ trao lời yêu thương

Chúa là sự thật, là đường

Là nguồn sự sống tỏa hương giữa trời

Sóng đời bão táp chơi vơi

Chúa là cùng đích, là nơi an bình

Quan chiêm Thánh Giá riêng mình

Lòng con hạnh phúc bởi tình Chúa yêu

Yêu con Chúa nói một điều

Theo Thầy tận hiến sẽ nhiều chông gai

Thiện ý hướng tới ngày mai

Cầu tiến, phục thiện con hoài ước mong

Theo Thầy dẫu có long đong

Xin cho con sống ở trong danh Thầy.

-Uy Vũ-