Không có giờ

Tôi quỳ cầu nguyện, nhưng không lâu,

Có quá nhiều việc phải làm,

Phải vội tới sở làm,

Và các giấy nợ tiền sắp hết hạn,

Nên tôi phải cầu nguyện vội vã,

Và vội chạy.

Bổn phận công giáo tôi đã làm xong,

Linh hồn tôi cảm thấy dễ chịu,

Suốt cả ngày tôi không có giờ,

Để nói một lời vui vẻ,

Không có giờ để nói với CHúa một câu,

Người ta cười tôi, tôi sợ.

cat_bui_thoi_gian

Khi tôi đến trước tòa Chúa,

Tôi đứng cúi mặt xuống đất.

Ngài cầm cuốn sách trong tay:

Cuốn sách sự sống

Chúa nhìn vào và nới:

“Ta không tìm thấy tên con,

Ta định viết tên con vào đó,

Nhưng rất tiếc không còn giờ nữa.”

Sưu tầm.