Hình ảnh Tam Nhật Vượt Qua 2016!

 

Lễ Tiệc Ly
Lễ Tiệc Ly

Thánh lễ Tiệc Ly tối thứ Năm Tuần Thánh tưởng nhớ việc Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ và Ngài lập bí tích Thánh Thể trước khi bước vào cuộc khổ nạn Thập Giá.

3

 

Nghi thức rửa chân để nhắc nhở chúng ta về lời Chúa Giê-su đã dạy: “Anh em  hãy rửa chân cho nhau”!

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiệu và chầu Mình Thánh Chúa vào tối thứ 5 Tuần Thánh.

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi đàng Thánh Giá tưởng niệm việc Chúa Giê-su vác Thánh Giá lên Núi Sọ trước khi bị đóng đinh!

 

13

Suy tôn Thánh Giá!

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Vọng Phục Sinh đêm thứ 7 Tuần Thánh!

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mừng Chúa đã sống lại! Hallelujah!