Đôi nét về Dòng Truyền Giáo thánh Carolo – Scalabrini (Scalabrinians)

Dòng của các nhà truyền giáo thánh Ca-rô-lô là một dòng quốc tế. Đặc điểm nhận dạng và sứ mạng của họ là những tu sĩ truyền giáo. Họ noi gương theo Giám Mục Scalabrini vì người di dân. Dòng được sáng lập bởi Chân Phước Gioan Baotixita Scalabrini vào ngày 28 tháng 11 năm 1887

  1. Giới thiệu

Dòng của các nhà truyền giáo thánh Ca-rô-lô là một dòng quốc tế. Đặc điểm nhận dạng và sứ mạng của họ là những tu sĩ truyền giáo. Họ noi gương theo Giám Mục Scalabrini vì người di dân. Dòng được sáng lập bởi Chân Phước Gioan Baotixita vào ngày 28 tháng 11 năm 1887 để giúp đỡ và đồng hành về đức tin cho những người di dân. Họ đang muốn băng qua Đại Tây Dương để đến Mỹ Châu. Ngài là giám mục của giáo phận Piacenza. Sự khởi đầu của dòng thật khiếm tốn và không chút khoe khoang: chỉ có hai cha người Ý. Hai cha đã khấn trước Đấng Sáng Lập. Cánh đồng truyền giáo đầu tiên là Hoa Kỳ và Bra-xin. Rồi sau đó, cùng với tốc độ tiến triển của dòng người di dân, dòng đã đến các quốc gia và châu lục khác nữa. Hiện nay, dòng hiện diện trên 31 quốc gia với khoảng 700 tu sĩ truyền giáo và 400 tu sinh từ 20 quốc gia.

Chúng tôi là những tu sĩ được thánh hiến cho Thiên Chúa bởi lời khấn của đức vâng lời, khiết tịnh và khó nghèo. Ơn gọi của dòng có một số tu huynh nhưng phần lớn là linh mục. Chúng tôi sống trong một cộng đoàn và được mời gọi để: rao giảng lời Chúa cho những người di dân, bảo vệ quyền lợi của họ, để cổ võ một xã hội công bằng và nhân quyền hơn. Nơi đó người di dân không bị xem là người nước ngoài hoặc bất hợp pháp nhưng họ có thể được tôn trọng như những công dân với tất cả các quyền lợi. Chính vì chúng ta là con cái của cùng một Cha trên trời và cùng một gia đình nhân loại.

Khi chúng ta nói từ ‘’di dân’’, chúng ta không chỉ có ý nói những người di dân cố định mà cả những người di dân một thời gian ngắn, những thủy thủ xa quê hương và cả những người tị nạn.

Chúng tôi bắt đầu thực tập những thừa tác mục vụ trong các nhà đào tạo, trong các chủng viện, trong các giáo xứ, cộng đoàn, những trung tâm đón tiếp, và tại các cảng tàu. Chúng tôi cũng hiện diện trong những tổ chức của một quốc gia hay một giáo phận, trong những trung tâm nghiên cứu về di dân, trong những nơi đào tạo và mục vụ di dân qua nhưng tổ chức quốc tế về di dân của dòng như SIMI (Scalabrini International Migration Institute-Học viện di dân quốc tế Scalabrini). Chúng ta cũng dấn thân và ủng hộ tích cực những mạng lưới quốc tế riêng hoặc chung đang làm việc cho di dân qua tổ chức SIMN (Scalabrini International Migration Network-Mạng lưới di dân quốc tế Scalabrini).

Để cho việc mục vụ và kết hợp giữa những nhà truyền giáo Scalabrini và những người di dân thuận tiện hơn, dòng được cấu tạo bởi những cộng đoàn nhỏ trong những tỉnh dòng hoặc khu vực miền. Những phân chia này được hiệp nhất với nhau bởi một mối ràng buộc duy nhất đó là cùng một hướng mục vụ tông đồ chung (theo Luật Dòng 185).