[Thơ] ĐI TU XA NHÀ

Con tu ở tận phương xa

Đi truyền giáo hát bài ca anh hùng

Mẹ Cha cách trở mấy trùng

Gió mưa tuyết phủ chập chùng núi non

Hắt hiu ướt lạnh tim son

Rỉ khô dòng máu biết còn mấy chăng?

Xứ người soi bóng mênh mang

In hình quê cũ lại càng rộng hơn

Ngày xưa gắn bó keo sơn

Bây giờ phiêu bạt thăm nom thế nào?

Dòng sông thơ có ai đào,

Đưa thương gửi nhớ chảy vào hồn ta?

Trôi đi nước mắt Mẹ Cha

Tràn về tình nghĩa nhạt nhòa bấy lâu

Tiếng ru giữa cảnh bể dâu

Con thơ vui sướng hát câu Tin Mừng.

Paul Quang Hiện