Đánh giá đúng ý nghĩa của sự khiêm nhường!

DSCN0880

Khiêm nhường không phải là cho rằng bản thân nhỏ bé nhưng là suy nghĩ về bản thân ít hơn. Khiêm nhường chính là suy nghĩ về người khác nhiều hơn. – Rick Warren

Những hoa trái của Thánh Thần chính là những đức tính mà Chúa Giêsu ban cho cuộc sống của chúng ta khi chúng ta dành thời gian ở cùng Ngài. Những đức tính ấy chính là sự thể hiện Thần Khí của Chúa.

Chúng ta hãy nghĩ về những hoa trái đạt được từ việc ở gần bên Chúa và suy ngẫm về những điều ấy. Hãy từng bước hướng tới những hoa trái ấy. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta những gì chúng ta còn thiếu.

Trong những lúc ở bên trò chuyện với Chúa, hãy xin Chúa chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để có được bình an cho tinh thần, tình yêu, niềm vui, sự nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, hiền hoà, tiết độ và trung tín. Chúng ta chú ý rằng mỗi một điều liệt kê ở trên đều được bao bọc bởi sự khiêm nhường. Sự khiêm nhường chính nền tảng cho những đức tính trên. Mục tiêu của Chúa đặt ra cho chúng ta chính là thể hiện mỗi một đức tính này, bởi vì, thông qua đó, chúng ta để Ngài sống trong chính chúng ta, và sự hiện diện của Ngài được thể hiện nơi chính bản thân chúng ta và Ngài trở thành một phần của chúng ta.

Ý nghĩa của từ “humilitas” (khiêm nhường) trong tiếng Latinh được định nghĩa trong tự điển Thánh Kinh chính là “một sự nhận biết không chút kiêu ngạo rằng bản thân chúng ta và tất cả những gì chúng ta có được đều đến từ Chúa”. Định nghĩa thêm: “Những triết gia Hy Lạp xem thường sự khiêm nhường, bởi vì đối với họ, sự khiêm nhường chứa đựng một ý nghĩa của sự thiếu khả năng, thiếu đi sự cao quý và không có giá trị”. Đây không phải là ý nghĩa của sự khiêm nhường theo định nghĩa của Kinh Thánh. Chúa Giêsu chính là một mẫu gương cao cả về sự khiêm nhường, Ngài toàn năng, vô cùng cao quý và tuyệt hảo. Sự khiêm nhường theo nghĩa Kinh Thánh không phải là hạ thấp bản thân, nhưng chính là đề cao và tán dương người khác, đặc biệt là Đức Chúa và Chúa Giêsu. Như thế, một người khiêmnhường sẽ tập trung vào Chúa và người khác hơn là tập trung vào bản thân mình.

Sự khiêm nhường theo nghĩa Kinh Thánh cũng chính là sự nhận biết rằng bản thân chúng ta không có khả năng, không cao quý và giá trị gì. Tuy nhiên, nhờ chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và nhờ chúng ta là những người tin vào Đức Kitô, nên chúng ta có được phẩm giá và giá trị vô cùng cao cả. Sự khiêm nhường đích thực không mang đến thái độ kiêu ngạo nhưng là biết ơn. Bởi vì Thiên Chúa chính là Đấng tạo dựng và cứu chuộc của chúng ta, nên sự tồn tại và sự công chính của chúng ta đều tuỳ thuộc nơi Ngài.

Điều tôi đặc biệt thích về định nghĩa và giải thích này chính là nó cho thấy khiêm nhường không phải là hạ thấp bản thân hoặc suy nghĩ tiêu cực về bản thân hoặc chỉ tập trung vào những yếu đuối và những khiếm khuyết của chúng ta, nhưng thay vào đó, chúng ta ngợi khen Chúa vì Ngài đã cứu độ chúng ta, vì Ngài đã tạo dựng nên chúng ta, và vì Ngài sống trong chúng ta, nên chúng ta có giá trị.

Sự khiêm nhường không phải là việc chỉ nhắm vào những thiếu sót của bản thân chúng ta, nhưng tập trung vào quyền năng của Chúa. Sự khiêm nhường chú ý đến sự thật rằng Thiên Chúa hoạt động thông qua chúng ta; rằng, cho dù chúng ta yếu đuối và thiếu khả năng, Thiên Chúa vẫn có thể hoạt động thông qua chúng ta và sử dụng chúng ta một cách thật kỳ diệu. Điều ấy thật tuyệt vời. Và đó là cách thức thật sự rất tốt để nhìn nhận sự việc.

Sự khiêm nhường thật sự không phải là sự hạ thấp, cúi đầu và tự khinh thường bản thân… nhưng đó chính là sự đánh giá đúng bản thân theo như cách Chúa nhìn chúng ta. – Tryon Edwards

Tôi thích những người khiêm tốn. Họ không cần phải luôn chứng tỏ bản thân mình đúng và người khác sai. Họ luôn bình an bởi vì không quá bận tâm về bản thân. Họ mạnh mẽ bởi vì họ biết rằng họ chỉ có thể là chính họ, và khi là chính mình, chính là họ tôn vinh Chúa, Đấng đã tạo dựng nên họ. Khiêm nhường chính là một sự thể hiện rõ nhất của sức mạnh. – Thomas Merton

Hãy học biết khiêm nhường nhưng không rụt rè. Một số người nhẫm lẫn giữa rụt rè và khiêm nhường. Khiêm nhường chính là một đức tính; rụt rè là một điểm yếu. – Jim Rohn

Khiêm nhường không có nghĩa là suy nghĩ về bản thân thấp kém hơn người khác, cũng không phải đánh giá thấp những tài năng của bản thân. Khiêm nhường có nghĩa là không nghĩ về bản thân. – William Temple

Một người hiền hậu không phải là người khổ sở với suy nghĩ về sự thấp kém của bản thân. Anh ta chấp nhận sự đánh giá của Chúa dành cho cuộc sống của chính mình: bản thân anh ta chẳng là gì; và trong Chúa, anh ta vô cùng giá trị. Anh ta biết rõ rằng thế gian không bao giờ nhìn anh ta theo cách Chúa nhìn anh ta và anh ta không quan tâm về điều đó. – A.W Tozer

Một tâm hồn hiểu rõ sự tuyệt đối nơi lòng nhân từ của Chúa là tâm hồn khiêm tốn đến độ không còn hy vọng một sự tốt lành hoặc giá trị nào nơi chính bản thân mình. – Marian Scheele

Theo An Nhiên