Đại hội Di dân Giáo phận Phú Cường

 

2
Chụp hình lưu niệm với các bạn di dân…
13
Các bạn di dân chụp hình lưu niệm sau Thánh Lễ cùng Đức Cha và Quý Cha đồng tế
12
Thánh Lễ đồng tế được cử hành bởi Đức Giám Mục Giáo phận
9
Bài huấn từ của Cha sở Giáo xứ Chánh tòa dành cho các bạn di dân
10
Sinh hoạt với các bạn di dân


8 7 6 5 4 3