DẠI HAY KHÔN?

chiem-niem

DẠI HAY KHÔN?

Bon chen lắm lúc miệng kêu gào
Ẩn phận đôi khi vẫy tay chào
Cố nhiên niềm thương còn tồn lại
Hài hòa nỗi nhớ vẫn rêu rao
Dung dăng lối nhỏ lòng yên ắng
Ấm ức tình côi lệ ướt nhòa
Nhói dạ dừng chân nơi biển khổ
Dư âm vọng tiếng ngập mưa rào

Uy Vũ