CÓ PHẢI TU LÀ…

CÓ PHẢI…?!…

Đi tu có phải đi tù?
Đi tu có phải như mù đi đêm?
Có phải?
Đi tu là chán cõi đời?
Đi tu là hết cái thời mộng mơ?
Đi tu là quá dại khờ?!
Hay tu là sẽ thờ ơ với tình?
Hay tu là sống một mình,
đơn thân độc mã giữa nghìn người ta?
Hay tu vì sợ thăng hoa?
Hay tu là để lánh xa cõi trần?!
Hay tu để được hưởng phần,
an nhàn thư thái chẳng cần phải lo?

234-564408869457674337a9f6b1b5726049
KHÔNG PHẢI THẾ!!
Mà: Tu là yêu lắm cuộc đời.
Là theo lý tưởng tuyệt vời ai ơi.
Là theo tiếng Chúa kêu mời.
Là theo tiếng gọi vào đời dấn thân.
Đi làm chứng giữa gian trần
Loan tình yêu Chúa xa gần khắp nơi.
Đi sâu vào giũa lòng đời
Quên mình để sống ba lời Phúc Âm.
Để tình yêu Chúa âm thầm
Vươn mình lớn dậy trong niềm mến tin.
Đi tu không sống một mình
Nhưng tu là sống bỏ mình vì yêu.
Đường tu chẳng phải thẳng êm
Nhưng tình yêu Chúa hóa mềm mọi nơi.
Tu vì con mến Chúa trời
Tu vì con muốn sống vì tha nhân.
Tu thì thư thái tấm thân
Tu vì có Chúa ở gần kề bên.

Sưu tầm