CHÚA Ở ĐÂU

Có đôi lúc con trầm tư suy ngẫm

Và thốt lên hỏi Chúa bất ngờ:

“Liệu có Chúa trong anh em con chứ?”

Chúa  mỉm cười thì thầm to nhỏ:

“Có sao không! Ta ở cùng tất cả

Chẳng đâu xa ngay chính anh em”.

Con reo vui tâm can như mở hội.

Là từ đây có Chúa mãi trong đời,

Vì chính Người là anh em con đó.

Nhưng hỡi ôi ! con đường trần trần trụi

Con tìm kiếm người anh em trong Chúa.

Nhưng chẳng thấy một Con Người trọn hảo.

Chỉ có chăng những mảnh vụn tả tơi.

Con chẳng thấy một tấm lòng rộng mở,

Luôn mỉm cười và chia sẻ cảm thông.

Bao con mắt rụt rè đầy nghi vấn.

Những cánh cửa luôn đóng kín cài then.

Chân rã rời và tâm hồn mệt mỏi.

Con ngẩng cổ liếc nhìn đầy oán trách:

“Trong nhân gian Chúa ở chỗ quái nào?”

Chúa cười mỉm và thầm thì nhỏ nhẹ:

“Trong anh em và ở trong con nữa “.

Ôi lạy Chúa ! Tấm thân tàn lầm lỗi.

Chân quỵ ngã và nay con đã hiểu.

Con sẽ thấy Chúa ở trong người đó,

Là khi người cũng thấy Chúa trong con.

 

ANTHONY THỤY